Bedrijfsprofiel


Wij willen u voorstellen aan de tweelingzusjes Lotte en Karolien Nefkens.

Het begon allemaal 8 jaar geleden, Lotte liep voor haar mbo opleiding paardenhouderij stage op het paardenbedrijf van de bekende KWPN fokkers Gebr. De Vries uit Harlingen, niet wetende dat ze er ooit zelf aan het roer zou staan. Tijdens Lotte haar stage gaven de eigenaren aan te willen stoppen met hun bedrijf wegens het ontbreken van opvolgers; ze hadden hun fokpaarden inmiddels nagenoeg allemaal verkocht.

Onze ouders hebben toen besloten om de lege bedrijfsopstallen met 6HA land te kopen om daarmee ons (toen nog maar 19 jaar oud) een kans te geven om een paardenbedrijf te gaan opzetten. Het klinkt misschien als een sprookje maar het begin was zwaar en hard. De druk was vooral vanuit de omgeving erg groot, men was sceptisch en de algemene mening was van ‘hoe zullen die twee Hollandse meisjes dat ooit zelfstandig redden’? Maar ondanks fikse tegenslagen en teleurstellingen hebben we stapje voor stapje een paardenbedrijf op de kaart weten te zetten wat respect en waardering afdwingt bij de grootste sceptici.